INSTALLATIONSANVISNINGAR

Efter installationen startar programmet i ett utvärderingsläge och stängs automatiskt efter att ha varit öppet i 8 minuter och kan endast startas 20 gånger. Klicka på Ange aktiveringskod för att ange det registreringsnamn och det licensnummer som du erhöll i samband med köpet via http://thai-svenska.se/webshop för att aktivera programmet och ta bort begränsningarna.